office@novolab.com, www.novolab.com  

Copyright © 2012. NOVOLAB - Beograd. All rights reserved.

O Nama.
Prodajni program.
ISO Sertifikacija.
Servis / Obuka.
Partneri.
Novosti / Download.
Kontakt.

Za kompletan program opreme obezbeđena je instalacija i servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku. Kroz sektor za servisnu podršku NovoLab d.o.o. uz posedovanje sopstvene ispitno-merne opreme, pruža usluge instalacije, kvalifikacije (IQ/OQ/PQ), održavanja i servisiranja opreme kao i obuku korisnika od strane iskusnih servisnih inženjera, koji su pohađali specijalizovane kurseve za predmetnu opremu u trening centrima proizvođača, što je potvrdjeno odgovarajućim sertifikatima.

 

NovoLab d.o.o. poseduje sopstveni vozni park, koji osigurava pravovremenu isporuku opreme i odziv na poziv korisnika uz poštovanje dogovorenih rokova.

 

NovoLab d.o.o. ima uveden sistem kvaliteta ISO 9001:2015

 

 

 

 

Servis / Obuka