office@novolab.com, www.novolab.com  

Copyright © 2012. NOVOLAB - Beograd. All rights reserved.

O Nama.
Prodajni program.
ISO Sertifikacija.
Servis / Obuka.
Partneri.
Novosti / Download.
Kontakt.

Na osnovu ocene i izveštaja sertifikacionog tela, sistem upravljanja kvalitetom u NovoLab-u je u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015. Sertifikat ISO 9001:2015 garantuje da je NovoLab zadovoljio kompletne zahteve postavljene od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) u svim poslovnim aktivnostima koje se odnose na prodaje, tehničke podrške i posprodajnog servisa/ordžavanja laboratorijske,  merno-kontrolne i naučno-istraživačke opreme.

 

Uvođenjem Sertifikata ISO 9001:2015 unapredili smo poslovanje sa ciljem zadovoljavanja zahteva korisnika.

 

Pokretač razvoja u NovoLab-u je stalno poboljšanje ponude proizvoda, tehničke podrške i posprodajni servisa / ordžavanje opreme.

 

 

 

 

 

ISO Sertifikacija

>SERTIFIKAT BS ISO 9001-2015

>CERTIFICATE BS ISO 9001-2015

> POLITIKA KVALITETA

SRBsertifikat
ENGcertificate
Politika_kvaliteta.pdf